Wskaźnik rentowności sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. return on sales, ROS) określa, jaki zysk netto został osiągnięty ze sprzedaży. 

Do jego obliczania wykorzystuje się następujący wzór:

ROS = zysk netto / przychody ze sprzedaży netto x 100% 

Im wskaźnik osiąga wyższe wartości, tym lepsza jest kondycja finansowa firmy. Jeżeli uzyskane wyniki są niskie, oznacza to, że firma musi realizować większą sprzedaż, by osiągnąć zyski. 

Przeczytaj również

1. KPI

2. Prognoza sprzedaży 

3. ROI

Przydatne linki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_rentowno%C5%9Bci_sprzeda%C5%BCy 

https://econopedia.pl/fp/ros-wskaznik-rentownosci-sprzedazy-brutto-i-netto-wzor-przyklad-i-interpretacja/ 

http://www.finanse.egospodarka.pl/10478,ROS-Wskaznik-rentownosci-sprzedazy,1,57,1.html