Polityka cookie

 1. Operator (Sellizer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie 35-234 przy ul. STANISŁAWA TREMBECKIEGO 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751840, NIP 5170395135, REGON 381498588) wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych Usług. W związku z tym Operator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji

  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji

  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

  4. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej

  5. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Operator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

 2. Operator, a także jego Partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do Użytkownika reklamy behawioralnej. W tym celu Operator, a także jego partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

 3. Operator informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia plikówcookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych:

 4. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników Operator może dokonywać profilowania bez zgody Użytkownika, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Operatora w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych na Serwisie oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika Stronach Internetowych do preferencji i zainteresowań Użytkownika, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron Serwisu, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług na stronach Serwisu.