Storytelling

Co to jest Storytelling?

Storytelling jest to świadome budowanie relacji za pomocą opowieści "z życia" i metafor, w sposób oddziałujący na wyobraźnię oraz emocje osoby, która nas słucha. Uznaje się, że storytelling jest najbardziej skuteczną formą komunikacji od setek tysięcy lat, również w kontekście content marke<ngu. W światowym biznesie storytelling jest coraz bardziej popularny od prawie 50 lat, w Polsce trend ten dopiero się rozpoczyna.

Jest to sposób mówienia, który opiera się na budowaniu świadomego przekazu w formie metafor i opowieści. Wyróżnia się trzy najważniejsze zasady storytellingu.

  1. Zbuduj więź. Znawcy marketingu z pewnością zdają sobie sprawę z tego, że dialog i interakcja to jedyny tak skuteczny sposób na zyskanie prawdziwe zaangażowanych klientów, czy partnerów biznesowych. Storytelling ma na celu zbudowanie więzi również z produktem, marką, usługą lub nawet całą ideą.
  2. Nie bój się emocji. Dobry storytelling to taki, który wzbudza w słuchaczu emocje. Jednak nie chodzi tutaj o wykorzystanie technik perswazji, czy manipulacji, a o świadome włączenie emocji w sposób, który pozwoli słuchaczowi lepiej zaangażować się np. w misję marki. Aby nie tracić na autentyczności, należy pamiętać, że liczy się spójność, a nie tylko wywołanie jednej konkretnej emocji np. wzruszenia.
  3. Bądź autentyczny. Snucie opowieści wywołującej różne, często bardzo sile emocje nie może odbyć się w poczuciu braku autentyczności. Ta ostatnia zasada decyduje o sukcesie storytellingu. Również w budowaniu relacji z klientem lub partnerem biznesowym ważne jest to, aby czuł on autentyczność działań, jakie podejmuje i tego, o czym mówimy.

Jak wykorzystać Storytelling w sprzedaży?

Świetnym przykładem będą tutaj case studies. Autentyczne historie Twoich Klientów pozwolą Odbiorcy lepiej zrozumieć Twój produkt/usługę i wyobrazić sobie jego zastosowanie u siebie. Takie case study, w przeciwieństwie do “suchego” opisu, czy utartych tekstów reklamowych, znacznie bardziej nacechowane jest emocjonalnie i tworzy więź z Klientem.

Przeczytaj również: 

  1. Case study
  2. USP
  3. Social proof

Przydatne linki:

https://sprawnymarketing.pl/blog/zasady-storytelling/

https://www.zafirmowani.pl/artykuly-i-wideo/prowadzenie-dzialalnosci/storytellin-czyli-nowa-strategia-sprzedazy

https://customercentric.pl/blog/historie-ktore-pomagaja-w-sprzedazy/