Przychody

Przychody to określenie łącznej kwoty, jaką firma uzyskała ze sprzedaży produktów i usług netto (bez podatku VAT) lub świadczenia innych usług wchodzących w zakres jej działalności w danym okresie rozliczeniowym (dzień, miesiąc, kwartał, rok obrachunkowy).

 

Przychód nie jest odzwierciedleniem rzeczywistej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się firma. W celu jej określenia posługujemy się pojęciem dochodu. 

Przeczytaj również:

1. B2B

2. Marża

3. Wynik jakości (quality score)

Przydatne linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przych%C3%B3d

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dochod-a-przychod-jaka-jest-miedzy-nimi-roznica

https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/co-to-jest-przychod,141,0,2417037.html