Outsourcing

Nazwa ta powstała z połączenia trzech angielskich słów: outside-resource-using, które oznaczają korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega więc na przekazaniu wykonania części obowiązków zewnętrznej firmie specjalizującej się w danej dziedzinie. 

Outsourcing sprzedaży zakłada realizację części lub całości jej procesów przed podmiot zewnętrzny specjalnie dedykowany temu zadaniu. Niesie to ze sobą wiele zalet: mniejsze ryzyko niepowodzenia działań i tym samym ograniczenie poniesionych kosztów (zakładając, że posiadane przez nas zasoby czy umiejętności są niewystarczające do prowadzenia efektywnych działań), możliwość korzystania z bardziej wyspecjalizowanych systemów informatycznych oraz wsparcie doświadczonych pracowników i praktyków w dziedzinie.  

Przeczytaj również

1. Metodyka sprzedaży

2. Optymalizacja sprzedaży

3. Zarządzanie sprzedażą

Przydatne linki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-i-na-czym-polega-outsourcing

https://www.idosell.com/pl/shop/outsourcing/istota/istota-outsourcingu/

http://www.outsourcingportal.eu/pl/outsourcing-sil-sprzedazy