MVP

MVP jest skrótem pochodzącym od angielskiego minimum viable product. Określenie to jest stosowane, gdy mówimy o produkcie który, choć posiada minimum funkcji i nie jest całkowicie przygotowany do wejścia na rynek, działa i może być używany.

Przeczytaj również:

1.Smarketing

2.Proces sprzedaży

3.LTV 

Przydatne linki:

https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product

https://liczysiewynik.pl/zrob-minimum-viable-product-mvp/

http://www.biznesowerewolucje.com/mvp-minimum-viable-product-praktycznie/

http://agilecoaching.pl/co-to-jest-mvp-minimum-viable-product-i-jak-zrobic-to-dobrze/