LTV

Cykl życia klienta, czyli LTV to jedna z istotniejszych metryk w wielu przedsiębiorstwach. Jest ona znacząca zwłaszcza dla tych firm, które działają w modelu SaaS (software as a service) oraz cyklach rozliczeniowych np. miesięcznych, rocznych czy kwartalnych. 

Lifetime value jest wskaźnikiem, który informuje jaki jest przychód z klienta, w trakcie, gdy korzysta on z usługi. 

Jak obliczyć LTV?

Wskaźniki LTV różnią się w zależności od branży, w której działamy. Obliczanie LTV jest stosunkowo proste - jest to po prostu suma opłat, jaką wniósł klient w trakcie, gdy korzystał z naszej usługi. Należy dążyć, aby LTV był przynajmniej trzykrotnie wyższy niż koszt pozyskania klienta.

Przeczytaj również:

1.NPS

2.MRR

3.Współczynnik konwersji 

Przydatne linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/LTV_(marketing)

https://blog.hubspot.com/service/how-to-calculate-customer-lifetime-value

https://mamstartup.pl/sprzedaz/10320/6-wskaznikow-ktore-warto-mierzyc-tworzac-startup-w-modelu-saas