Lejek marketingowy

Lejek marketingowy to wyobrażenie ścieżki, którą przechodzi potencjalny klient, począwszy od momentu pierwszego kontaktu z komunikatem reklamowym Twojej marki, aż do momentu, który umożliwia przekazanie leadu marketingowego do działu sprzedaży.

Model AIDA a lejek marketingowy

AIDA w marketingu

AIDA to akronim informujący o kolejnych reakcjach klienta wobec produktu. Jest on bardzo często przedstawiany w formie lejka marketingowego. Składa się z następujących liter:

A - Attention (uwaga) - przyciągnięcie uwagi,

I - Interest (zainteresowanie) = zainteresowanie klienta produktem

D - Desire (pożądanie) - przekonanie o potrzebie posiadania produktu,

A - Action (działanie) - zrealizowanie potrzeby

W okresie międzywojennym Tadeusz Krzyżewski przetłumaczył ten zwrot, nadając mu nazwę UZDA (uwaga, zainteresowanie, dążenie, akcja). Jak widać, pomimo trafności tłumaczenia sformułowanie UZDA nie znalazło uznania we współczesnym marketingu i nadal z powodzeniem wykorzystujemy nazwę AIDA.

Przeczytaj również:

1.Lead scoring

2.Lead response time

3.B2B 

Przydatne linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/AIDA_(marketing) 

https://www.smartinsights.com/traffic-building-strategy/offer-and-message-development/aida-model/