KPI

Key Performance Indicators (skrót KPI) tłumaczymy w języku polskim jako kluczowe wskaźniki efektywności. Wykorzystuje się je do pomiaru skuteczności i efektywności prowadzonych działań oraz do mierzenia poziomu realizacji zaplanowanych celów m.in. sprzedażowych.

Co daje KPI?

Dobrze dobrane i mierzone współczynniki pozwalają na:

  1. odpowiednią priorytetyzację zadań,
  2. podejmowanie decyzji na podstawie najważniejszych informacji,
  3. odpowiednie kierowanie zasobów firmy na realizację zadań, które są istotne w strategii sprzedażowej firmy.

Przeczytaj również:

1.Współczynnik konwersji

2.Follow-up

3.Prognoza sprzedaży  

Przydatne linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczowe_wska%C5%BAniki_efektywno%C5%9Bci

http://www.hillway.pl/co-to-jest-kpi/

http://www.enterprisestartup.pl/kpi_kluczowe_wskazniki_efektywnosci/