CRM

Skrót CRM pochodzi od angielskiego Customer Relationship Management, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zarządzanie relacjami z klientami. Pojęcie to może być rozumiane dwojako: jako koncepcja lub narzędzie. 

Strategia obsługi klienta

W pierwszym przypadku, CRM oznacza strategię przyjętą w celu wsparcia działań marketingowych, sprzedażowych oraz związanych z obsługą klienta, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zaspokojenie potrzeb klienta i jego zadowolenie. To ciągły proces, którego celem jest pozyskanie i utrzymywanie lojalności klientów oraz poprawa relacji. 

System CRM

CRM rozumiany z kolei jako narzędzie to system informatyczny służący wdrożeniu koncepcji CRM w przedsiębiorstwie, organizujący i wspomagający działania sprzedażowe i marketingowe. Oprogramowanie typu CRM to technologia wspomagająca zarządzanie relacjami z klientami. Jej celem jest przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących byłych, obecnych i potencjalnych klientów. Dzięki systemom CRM pracownicy firmy mają łatwy dostęp do archiwalnej korespondencji, a także do wszystkich kluczowych informacji z punktu widzenia współpracy klienta z przedsiębiorstwem. 

Przeczytaj również: 

1.ERP 

2.Lejek sprzedażowy 

3.Lead scoring 

Przydatne linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_relacjami_z_klientami 

https://www.sellwise.pl/ranking-najlepszych-systemow-crm/ 

https://www.squiz.net/pl/learn/blog/how-to-create-crm-success

https://blog.hubspot.com/sales/how-to-use-crm