Case study

Case study (studium przypadku, analiza przypadku) to analiza konkretnego, pojedynczego przypadku opisująca jego realizację, z uwzględnieniem przyczyn i osiągniętych rezultatów. Case study jest przeprowadzane w celu wskazania idei wartych naśladownictwa, ale i błędów, których powinno się wystrzegać. 

Kiedy warto zastosować case study w sprzedaży?

Case study ma nieocenioną moc w potwierdzaniu efektywności prowadzonych działań. Jeżeli więc oferowany produkt lub usługa rywalizują na rynku z wieloma niemalże identycznymi rozwiązaniami, dobrze przygotowane studium przypadku ma szansę zapewnić im wyróżnienie się wśród konkurentów. 

Case study znajdzie wykorzystanie także w przypadku, gdy oferowane rozwiązanie jest niszowe, dotychczas przez klienta niespotkane. Ułatwi mu bowiem lepsze zrozumienie jego funkcjonalności, wskaże jak je najefektywniej wykorzystać oraz zaprezentuje korzyści wynikające z jego użycia.

Case study ma zastosowanie w zwiększaniu wiarygodności sprzedającego względem klienta - dokument ten zawiera szczegółowo opisane działania wraz z odniesionymi rezultatami, wypowiedzi osób związanych z ich realizacją i konkretne dane liczbowe. Udowodnione zostają więc umiejętności i profesjonalizm firmy.

W jaki sposób zdobywać case study?

Jako że case study opisuje szczegółowo konkretny przypadek, naturalne jest, że musi opierać się na danych i informacjach dotyczących firmy. Ich obecność znacznie podnosi wiarygodność i merytoryczność tekstu, ale jednocześnie wymaga zgody danej jednostki na ich wykorzystanie i opublikowanie. W zrealizowaniu tego celu pomocne będzie budowanie i dbanie o utrzymywanie relacji z klientami. Pielęgnowanie kontaktów stanowi dobry punkt wyjścia do zbierania social proof i referencji, które później z dumą opublikujesz na swojej stronie firmowej. 

Przeczytaj również: 

1.Social proof

2.Content marketing

3.Inbound marketing

Przydatne linki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Case_study

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-case-study-co-to-jest-i-komu-to-potrzebne

https://klosinski.net/jak-zrobic-dobre-case-study/