Nowe funkcje w Sellizer #14 - kompleksowy moduł zgód RODO

Ostatnia modyfikacja: 30 listopada 2023

Obszar RODO wszedł na dobre do kanonu biznesu, a nam zależy by nasi użytkownicy byli w pełni bezpieczni mogąc skonfigurować system pod swoje potrzeby. Wdrożyliśmy spore usprawnienie, które pozwoli Ci elastycznie dostosować Twoje skrypty i wybrać sposób informowania odbiorców ofert. Dowiedz się, jak było wcześniej i jak działają nasze nowe funkcje po zmianach. 

Przed zmianami - jak było do tej pory?

Konfiguracja zgód i użycie skryptów JavaScript

Do tej pory nasi użytkownicy mieli ograniczoną możliwość używania systemu tylko dla skryptów JavaScript nie wymagających zgody użytkownika, lub gdy taką zgodę pobrali od użytkownika w inny sposób, poza aplikacją Sellizer. Użytkownik wysyłając ofertę potwierdzał legalność zgód zaznaczając stosowne oświadczenie przy dodawaniu skryptu. Treść zgody przedstawiono poniżej.

Informowanie użytkownika o zgodach 

Dotychczas otwierając ofertę wyświetlany był osobie przeglądającej predefiniowany komunikat “Cookies”. Komunikat był czysto informacyjny i nie dało się go wyłączyć. Poniżej zaprezentowano przykładowy widok komunikatu.

 

 

Po zmianach - jak jest teraz?

Wychodząc naprzeciw zmieniającemu się prawu oraz użytkownikom Sellizer konfigurującym swoje skrypty, wprowadziliśmy nowy, kompleksowy moduł RODO. 

Nowy moduł posiada następujące funkcjonalności:

 

Konfiguracja zgód i skryptów

Przejdź do panelu “Organizacja”, a następnie do zakładki “Ustawienia domyślne”. W tym miejscu skonfigurujesz treści, elementy oraz sposób wyświetlania zgód odbiorcom Twoich ofert, możesz:

 

Uwaga: możesz skonfigurować swoje zgody tylko w przypadku posiadania swojej domeny w systemie Sellizer. Skontaktuj się z nami przez chat znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu lub wyślij wiadomość na adres m.mrowka@sellizer.io, aby uzyskać więcej informacji.

Zarządzanie zgodami przez odbiorcę oferty

W zależności od tego jak skonfigurujesz zgody, każdy odbiorca Twoich ofert będzie miał możliwość ew. wyłączenia części zgód (co w niektórych krajach jest wymagane prawnie zgodnie z “consent mode”). W zależności od wybranych przez niego zgód część skryptów może zostać zablokowana.

 

 

Skrócona Klauzula Informacyjna

Skrócona Klauzula informacyjna przedstawia ustawione przez Ciebie zgody i jest wyświetlana natychmiast po wejściu użytkownika na ofertę.

Pełna Klauzula Informacyjna

Pełna Klauzula informacyjna pojawia się po kliknięciu przed odbiorcę Twojej oferty w link “tutaj” w skróconej klauzuli. Możesz skorzystać z domyślnej zgody przygotowanej przez nas lub dodać swoją.

Już wiesz, jak działają nowe funkcje w Sellizer - czas użyć ich w praktyce!

Wypróbuj nowe funkcje w praktyce!

Testuj Sellizer całkowicie za darmo przez 14 dni.